შპს „ტვინო“ არის ფინანსური გუნდის Twino-ს წევრი,რომელიც ოპერირებს 5 ქვეყანაში.

შპს „ტვინო“ - საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რეგისტირებული 2014 წლის 17 თებერვალს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ,' საიდენტიფიკაციო ნომერი: 401993606

ფაქტიური მისამართი ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. N34 (ნაკვეთი 17, გიორგი გეგეჭკორის ქუჩა №4), თბილისი 0177, საქართველო.

შპს „ტვინო“ გაძლევთ საშუალებას ისარგებლოთ ორი ტიპის (სტანდარტული და ექსპრეს სესხი) ონლაინ სესხით 50-დან 1000 ლარამდე, 30 დღის ვადით. სტანდარტული სესხის აღების შემთხვევაში თანხა ჩაგერიცხებათ დამტკიცებიდან 7 დღეში და საკომისიო იქნება 3.38%, ხოლო ექსპრეს სესხის შემთხვევაში თანხა ჩაგერიცხებათ დამტკიცებიდან 15 წუთში და სტანდარტული სესხის საკომისიოს დაემატება ექსპრეს მომსახურების 12%. შეგიძლიათ ისარგებლოთ გახანგრძლივების სერვისით, 30 დღით სესხის გახანგრძლივების საფასური შეადგენს ძირითადი თანხის 19%. მსესხებლის მინიმალური ასაკი არის 20 წელი. მაქსიმალური წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 50%

შპს „ტვინოს“ არ გააჩნია ფარული ხარჯი. ყველა პირობა არის გამჭვირვალე. სესხის დროულად დაფარვის შემთხვევაში მომხმარებელს აქვს საშუალება ისარგებლოს განმეორებითი სესხით უკვე გაზრდილი ლიმიტით.მომხმარებელი ვალდებულია დროულად დააბრუნოს ათვისებული თანხა, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაერიცხება 0.27% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

სესხის ვადაგადაცილება ნეგატიურად აისახება მომხმარებლის საკრედიტო ისტორიაზე.